Başlangıç / Safranbolu Gezilesi Yerler / Karabük ili ve İlçeleri Tarihi Eserleri
Safranbolu

Karabük ili ve İlçeleri Tarihi Eserleri

Karabük Tarihi Eseler

Ovacık Tarihi Eseler

Ovacık, bölgenin diğer yerleşim yerleri gibi oldukça eski bir tarihe sahiptir. İlçe merkezi ve civar köylerde görülen birçok antik kalıntı, kaya mezarı, mağara ve höyük bu köklü tarihin mirasıdır. İlçe ve köylerde arkeolojik kazılar yapılmamakla birlikte, Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesinde Lidya Uygarlığı’na kadar uzanan mağaralar, kurutma kayası ve gözetleme kulesi bulunmuştur.

Safranbolu

Pürçükören köyü Gerdek Boğazı Kaya Mezarlarının tarihinin 7. yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir. Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahallesinin güney-batısında Karain Kaya Mezarları bulunur. Bunlar kayalara oyulmuş dört odadan meydana gelmiştir. Mezarların yakın çevresinde yerleşim yeri kalıntılarına da rastlanmışır.

1071 yılından sonra Türk-İslam kültürünün hakim olduğu bölge bu kültürün izlerini de yoğun biçimde taşımaktadır. Abdullar köyünde, Anbarözü köyü Çevre Mahallesinde, Çatak köyü Şıhlar Mahallesinde ve Boyalı köyünde tarihi camiler vardır. Merkezde ve köylerde klasik Anadolu evlerine rastlamak da mümkündür.

Eflani Tarihi Eseleri

Yaklaşık 3500 yıldır yerleşimin görüldüğü Eflani ilçesi sınırları içinde bu uzun tarihin izleri pek çok yerde görülür. Ceneviz Mağarası (Kaya Tüneli), Romalılardan kalma tapınak kalıntıları, eski Safranbolu yolu üzerindeki Bizans Dönemine ait köprü ile Elani merkezindeki Taşhan ve yakın köylerdeki tarihi konaklar bunlardan bazılarıdır.

Yenice Tarihi Eseler

Oldukça eski bir tarihe sahip olan Yenice ve civarında Roma ve Bizans Dönemlerine ait mezar taşlarına, sütun başlıklarına, kilise ve yerleşim yeri kalıntılarına da rastlanır. Türk-İslam hakimiyetinin başladığı 14. yüzyıl sonrasına ait birçok tarihi ev ve yapının da bulunduğu Yenice ilçesinde 1809 yılında yapıldığı tahmin edilen Yirmibeşoğlu Cuma Camii Osmanlı Dönemi ahşap mimarinin benzersiz bir örneğidir. Yapının, balta dışında hiçbir marangoz aleti kullanılmadan yapıldığı söylenmektedir.

Eskipazar Tarihi Eserleri

Hadirianapolis

Deresemail köyü yakınlarındadır. Asar Tepe isimli dağ silsilesinin üzerinde yer alan dört yükselti üzerindeki antik bir örendir. Bu yükseltilerden ortadakine Akropolis, diğerlerine de Birinci Nekropolis Tepeliği, İkinci Nekropolis Tepeliği ve Sarnıç isimleri verilmiştir. Frigler Dönemi’nde ilk yerleşimin olduğu kabul edilen Asar Tepe’nin Hellenistik ve Roma Dönemlerinde de kullanıldığı bilinmektedir. Burada bulunan arkeolojik eserler incelendiğinde Asar Tepe’nin antik çağlarda kutsal kent niteliği taşıdığı anlaşılır. Tapınak kalıntıları, kaideler, sütunlar, mezarlar ve antik döneme ait daha pek çok kalıntısıyla binlerce yıl öncesinin yaşamına ışık tutan Asar Tepe, başta tarihe merakı olanlar olmak üzere bölgeyi ziyarete gelenlerce görülmesi gereken tarih hazinelerimizdin biridir.

Kimistine Antik Şehir

İlçe merkezinin 3 km batısında, bugün Viranşehir olarak adlandırılan bölgede dağınık bir şekilde bulunan antik yerleşim yeridir. Kalıntıların dağınık olmasının temel sebebi yerleşimin farklı dönemlerde farklı noktalarda yoğunlaşmış olmasındandır. Yerleşimin en yoğun görüldüğü alan 5 ve 6. yüzyıllardan kalma 3 ayrı kilise kalıntısının bulunduğu alandır. Bu alanda yapılan kazı çalışmalarında kiliselerin birinin tabanında antik dönemde cennette bulunduğuna inanılan 4 kutsal nehri simgeleyen mozaikler ile kuş mozaikleri bulunmuştur. Yine kazılar sırasında bulunanlar arasında çok sayıda mermer sütun ve sütun başlıkları, kiliseler, surlar, su sarnıçları, kaya mezarları, Roma hamamı, gözyaşı şişeleri, tüneller, erzak ve mahzenleri vardır.

Kaynak: Karabük Valiliği

Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir