Anasayfa / Places to Visiton Safranbolu

Places to Visiton Safranbolu
SAFRANBOLU’DA GEZİLECEK YERLER
PLACES TO VİSİTİN SAFRANBOLU
KENT İÇİNDEKİ İLGİ NOKTALARI
İNTERESTİNG POİNTS İN TOWN
Gezi evleri (Kaymakamlar Evi, Kileciler Konağı, Mümtazlar Evi,
Museum Hauses (The house of Kaymakamlar, The House of Kileciler,
Cinci Hanı,Cinci Hamamı,Eski Hamam
Cinci Inn, Cinci Bath, Old Bath
Eski Hükümet Konağı, Saat Kulesi, Güneş Saati
Old Goverment Building, The Clock Tower, The Sun Dial
Eski Tabakhane /Old Tannery
Eski Değirmen /Old Water Mill
Çarşılar (Yemeniciler Arastası, Demirciler, Bakırcılar, Kalaycılar, Semerciler Çarşısısı)
Bazaars(Yemeniciler Bazaar, Blacksmiths, Coppersmiths,packsadd/e bazaar)
Camiler (Kazdağlıoğlu, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa , Dağdelen, Akçasu Kaçak Camisi) Mosques (Kazdağlıoğlu, Köprülü Mehmet Paşa, izzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Akçasu, KacakMosque)
SEYİR TERASLARI / PANORAMIC POINTS Hıdırlık tepesi,Mezarlık /Hıdırlık Hill, Graveyard Kale / The Castle
Hasandede Kayası/ Hasandede Rock Şahbalı / şahbalı Hill
Gümüş Tepesi,Hastane Altı.Küpcü Tepesi / Gümüş Hill, Küpcü Hill, Old Hospital
ARKEOLOJİK ALANLAR / ARCHEOLOGİCAL SITES
Kaya Mezarları (HacılarobasıGrup köyleri, Karakoyunlu Mh.)
Rock Tombs (Hacılarobast Group Villages,Karakkoyunlu District,) Gümüş Tepesi Höyüğü/ Gümüş Hill Tumulus
DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ / TRECKİNG AREAS Düzce Köyü Kanyonu / Düzce Village Canyon Tokatlı Kanyonu /Tokatlı Canyon Bulak Deresi /Bulak Brook
Dere Sokak- Akçasu Camisi-Uzunkır /Dere Street Akçasu Mosque, Uzunkır
Gümüş-Dibanoz-Dışkale Altı – Misak-ı Milli Kanlıkaya- Akseki
ORMAN VE YAYLALAR / FOREST AND PLATEAUS Kirkille Çamlığı / Kirkille Pine Grove Gürleyik Mesire Yeri IGürleyik Excursion Spot Sarıçiçek yaylası /Sar/çiçek plateau Uluyayla / Ulu plateau
DİĞER İLGİ NOKTALARI / OTHER PLACES TO SEE
incekaya Su Kemeri/ Incekaya Aquaduct
Yörük Köyü /Yörük Village
Konarı gölü /Konarı Lake
KonarıTaşköprü su değirmeni / Water Mill
Bulak ve Hızar Mağaraları / Bulak and Hizar Caves
Yazıköy Su Değirmeni / Water Mill

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*